Течни торове

ТЕЧНИ ЛИСТНИ ТОРОВЕ

Doble S

 

Вид: Течен тор

Туба: 1 л

Туба: 10 л

IBC: 1000 л

Коректор на дефицити на азот и сяра с висока концентрация. Изключително ефективен продукт, който съдържа сяра в две форми – сулфатни йони и чиста сяра.

Doble S снабдява незабавно растенията със сяра в сулфатна форма и чиста сяра, която служи като резерв. Така растението може да усвоява сярата непрекъснато за по-дълго време.

Сярата подобрява ефективността на азота, участва в образуването на протеини и някои витамини, като тиамин (витамин B1). В алкални почви сярата подобрява усвояването на хранителните вещества.

Листно приложение

Пшеница – 200 – 600 мл /дка
От 1 до 3 приложения по време на развитие на културата.

Царевица – 200 – 600 мл /дка
От 1 до 3 приложения по време на развитие на културата.

Слънчоглед – 200 – 600 мл /дка
От 1 до 3 приложения по време на развитие на културата.

Рапица – 200 – 600 мл /дка
От 1 до 3 приложения по време на развитие на културата.

Овощни семкови – 150 – 200 мл/дка
След цветен бутон, началото на цъфтеж и до развитие на плодовете.

Овощни костилкови – 150 – 200 мл/дка
След цветен бутон, началото на цъфтеж и до развитие на плодовете.

Зеленчуци – 150 – 200 мл/дка
Прилага се от началото на цъфтежа.

Ягодоплодни – 150 – 200 мл/дка
Прилага се от началото на цъфтежа.

СЪДЪРЖАНИЕ

Общо азот (N)

12,0%

Амониев азот (N-NH4)

11,9%

Нитратен азот (N-NO3)

0,1%

Магнезиев оксид (MgO), разтворим във вода

0,2%

Серен триоксид (SO3), разтворим във вода

63,7%

pH

7-8