Течни торове

ТЕЧНИ ЛИСТНИ ТОРОВЕ

Energrow Green M.O.

 

Вид: Течен тор

Туба: 1 л

Туба: 10 л

IBC: 1000 л

Органичен NK тор с микроелементи, произведен от суровини с растителен произход. Торът е разрешен за използване в биологичното земеделие. Подобрява физикохимичните характеристики на почвата, повишава водозадържащата способност и благоприятства йонния обмен. Подпомага усвояването на хранителните вещества в почвата, което води до правилен растеж на културите.

Листно приложение

Пшеница – 200 – 700 мл/дка
През целия период, според нуждите на културата.

Царевица – 200 – 700 мл/дка
През целия период, според нуждите на културата.

Слънчоглед – 200 – 700 мл/дка
През целия период, според нуждите на културата.

Рапица – 200 – 700 мл/дка
През целия период, според нуждите на културата.

Овощни семкови – 300 – 800 мл/дка
От 3 до 5 приложения, по време на развитие на културата.

Овощни костилкови – 300 – 800 мл/дка
От 3 до 5 приложения, по време на развитие на културата.

Зеленчуци – 200 – 500 мл/дка
Първото приложение е веднага след присаждане и след това на всеки 10 – 14 дни.

Ягодоплодни – 200 – 500 мл/дка
Първото приложение е веднага след присаждане и след това на всеки 10 – 14 дни.

СЪДЪРЖАНИЕ

Общо азот (N)

2,7%

Органичен азот (N)

2,5%

Калиев оксид (K2O), разтворим във вода

5,8%

Органична материя с растителен произход

21,0%

Органичен въглерод

34,7%

Общ хуминов екстракт

27,5%

Фулво-киселини

27,5%

Съотношение C/N (органичен C / органичен N)

9,0 – 10,0

Плътност

1,27 кг/л

рН (±0,5)

6,68