ТЕЧНИ ЛИСТНИ ТОРОВЕ

Energrow Special Acid

 

Вид: Течен тор

Туба: 1 л

Туба: 10 л

IBC: 1000 л

Киселинен разтвор на азотен тор със сяра – формулация, която е базирана на смесване на моноурея и сярна киселина. Добавен към напоителната вода, торът подобрява работата на капкообразувателите, неутрализира бикарбонатите във водата и понижава нейното pH, което води до по-ефективно усвояване на хранителните вещества от растенията.

Подобрява структурата на почвата, отмива натрия от повърхностните хоризонти и намалява електропроводимостта и така насърчава по-доброто развитие на корените. Добавен към водата на фитосанитарните смеси, намалява алкалната хидролиза и повишава тяхната ефективност.

Начин на приложение

С автоматични pH контролери
Регулирайте хранителния разтвор до pH между 5 и 6. Автоматичният контролер ще определи дозата.

Чрез инжектор с ръчен контрол на pH
Прилагайте средна поддържаща норма от 25 до 30 мл EnerGrow Special Acid на m3 вода.

За деблокиране на капково- напоителна система
Шокова обработка, която намалява pH на водата до 3 – 4 за минимум 3 часа.

Като регулатор на pH при приложения на листни торове и хербициди
Обикновено pH на водата в границите 6 – 6,5 се постига с доза от 30 мл / 100 л вода. Винаги вземайте под внимание подаването на хранителни вещества (азот и сяра).

Момент на приложение

При всяко напояване, както и при всяко третиране с фитосанитарни продукти, когато те са добавени в резервоара на системата.

СЪДЪРЖАНИЕ

Общо азот (N)

15,0%

Амиден азот
(N-NH2)

15,0%

Серен триоксид (SO3), разтворим във вода

40,0%

Плътност

1,52 кг/л

pH

7,8