ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ

ТЕХНОЛОГИИ

Pekacid

DPI

M-77

Водоразтворимите торове са насипни фини кристални прахове, които се разтварят бързо във вода без остатък.

Продуктовата листа на Смарт Агро България съдържа пълна гама от водоразтворими хранителни формулации – директни торове, NPK торове и хелатирани микроелементи, които предлагат ефективни решения във фертигацията. Всички продукти могат да бъдат прилагани чрез разнообразни методи на торене: чрез капковото напояване, подаване чрез разпръскване или листно приложение.

Комбинираните NPK торове са обогатени допълнително с шест микроелемента, от които желязото, цинкът, медта и манганът са в хелатна форма.

Серията микроелементи са висококачествени хелати, идеални за листно приложение, третиране на семена, фертигация и хидропоника. Хелатираните микроелементи се доставят на растенията за предотвратяване или лечение на симптомите на недостиг.

Торовете, предлагани от Смарт Агро България, не съдържат хлориди, натрий и тежки метали. Всички торове са разработени със специални грижи и внимание за постигане на добро качество. Всяка торба съдържа най-добрите налични суровини на европейския пазар. Като чистота, приложимост и ефективност се откроява значително от другите налични водоразтворими торове на пазара.

Fertibersol

Водоразтворимите торове от серията Fertibersol на Fertiberia Group са предвидени за листно приложение, иригация или хидропоника. Тази серия торовете са разтворими твърди елементи с голяма чистота.

Fertisol

Кристалните NPK торове от серията Fertisol са напълно разтворими във вода. Към всяка формулация от серията са добавени микролементи, за да може съответния тор да предложи едно цялостно решение за ефективно хранене на растенията.

Solar Uralchem

Solar Uralchem е серия водоразтворими торове, специално предназначени за отглеждане чрез хидропоника, капково напояване и листно приложение.

Aqua Drop

Aqua Drop е серия от комплексни водоразтворими торове под формата на готови за употреба смеси. Тези торове са специално създадени за полско отглеждане чрез фертигация на плодове и зеленчуци.