ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ

ТЕХНОЛОГИИ

PeKacid

Agrolution pHLow е идеален за производители, които трябва да се справят с високото рН (висока алкалност) на тяхната вода за напояване или почва. Киселинният характер на Agrolution pHLow означава, че всички хранителни елементи се разтварят по-ефективно, дори и в твърда вода.

10-10-40+TE

Agrolution pHLow 10-10-40+TE е идеален за производители, които трябва да се справят с високото рН (висока алкалност) на тяхната вода за напояване или почва. Киселинният характер на Agrolution pHLow означава, че всички хранителни елементи се разтварят по-ефективно, дори и в твърда вода. Състои се от чисти компоненти и всички микроелементи в торовете са хелатирани. Предпазва капковите линии от отлагане на котлен камък. Agrolution pHLow е безопасен метод в сравнение с използането на течни минерални киселини.

10-50-10+TE

Agrolution pHLow 10-50-10+TE е идеален за производители, които трябва да се справят с високото рН (висока алкалност) на тяхната вода за напояване или почва. Киселинният характер на Agrolution pHLow означава, че всички хранителни елементи се разтварят по-ефективно, дори и в твърда вода. Състои се от чисти компоненти и всички микроелементи в торовете са хелатирани. Предпазва капковите линии от отлагане на котлен камък. Agrolution pHLow е безопасен метод в сравнение с използането на течни минерални киселини.

20-20-20+TE

Agrolution pHLow 20-20-20+TE е идеален за производители, които трябва да се справят с високото рН (висока алкалност) на тяхната вода за напояване или почва. Киселинният характер на Agrolution pHLow означава, че всички хранителни елементи се разтварят по-ефективно, дори и в твърда вода. Състои се от чисти компоненти и всички микроелементи в торовете са хелатирани. Предпазва капковите линии от отлагане на котлен камък. Agrolution pHLow е безопасен метод в сравнение с използането на течни минерални киселини.