ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ

Agrolution pHLow

10-10-40+TE

Вид: Водоразтворим тор

Торба: 25 кг

Agrolution pHLow е идеален за производители, които трябва да се справят с високото рН (висока алкалност) на тяхната вода за напояване или почва. Киселинният характер на Agrolution pHLow означава, че всички хранителни елементи се разтварят по-ефективно, дори и в твърда вода. Състои се от чисти компоненти и всички микроелементи в торовете са хелатирани. Предпазва капковите линии от отлагане на котлен камък. Agrolution pHLow е безопасен метод в сравнение с използането на течни минерални киселини.

  • Пълна гама от формулации, съобразени с нуждите на конкретни култури;
  • Специфични формулации за отглеждане през зимата, когато е студено и тъмно;
  • Чисти суровини: много ниски нива на примеси и съставки;
  • Не съдържа хлориди;
  • Оптимална комбинация от микроелементи, които да отговарят на изискванията на растението.

Информационен лист за безопасност

Сертификат за качество

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

Нитратен азот (N-NO3)

Амониев азот (N-NH4)

10,0%

10,0%


Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

10,0%

Дикалиев оксид (К2O)

40,0%

Бор (В)

0,01%

Мед (Cu)

0,01%

Желязо (Fe)

0,16%

Манган (Mn)

0,06%

Молибден (Mo)

0,006%

Цинк (Zn)

0,001%

pH

3,1

Плътност

1,4 г/мл