ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ

Aqua Drop

NPK 13-40-13+TE

Вид: Водоразтворим тор

Торба: 25 кг

Aqua Drop 13-40-13+TE e високоефективен водоразтворим тор, създаден за полско отглеждане чрез фертигация на плодове и зеленчуци. Торът не формира утайка от минерални соли в системите за напояване.

Широката гама на серия Aqua Drop от балансирани NPK-формулации предоставя на растенията оптималните количества хранителни елементи през целия период на техния растеж. Безопасни са за употреба при системи за капково напояване.

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

13,0%

Нитратен азот
(N-NO3)

7,5%

Амониев азот
(N-NН4)

Амиден азот
(N-NH2)

5,5%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

40,0%

Дикалиев оксид (К2O)

13,0%

Бор (В)

0,02%

Мед (Cu)

0,01%

Желязо (Fe)

0,1%

Манган (Mn)

0,05%

Молибден (Mo)

0,01%

Цинк (Zn)

0,01%