ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ

Aqua Drop

NPK 18-18-18

Вид: Водоразтворим тор

Торба: 25 кг

Aqua Drop 18-18-18 e високоефективен водоразтворим тор, създаден за полско отглеждане чрез фертигация на плодове и зеленчуци. Торът не формира утайка от минерални соли в системите за напояване.

Широката гама на серия Aqua Drop от балансирани NPK-формулации предоставя на растенията оптималните количества хранителни елементи през целия период на техния растеж. Безопасни са за употреба при системи за капково напояване.

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

18,0%

Нитратен азот
(N-NO3)

10,8%

Амониев азот
(N-NН4)

7,2%

Амиден азот
(N-NH2)

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

18,0%

Дикалиев оксид (К2O)

18,0%