ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ

Урея Микрогранули

NPK 46-0-0

Вид: Водоразтворим тор

Big-bag: 800 кг

Микрогранулирана урея за използване при производство на NPK блендове. Финните микрогранули позволяват да се правят блендове с висока степен на еднородност.

NKP блендовете, които съдържат микрогранули, не се слепват, не образуват буци и не се разпрашават.

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

46,0%

Съдържание на биурет

0,6%

Съдържание на свободен амоняк

0,03%

Хигроскопично водно съдържание

0,3%

Гранулометричен състав според размера:

1 до 1,5 мм

5,0%

0,7 до 1,0 мм

60,0%

<0,3 мм

5,0%