ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ

Водоразтворимите торове от серията Aqua на Fertiberia Group са предвидени за листно приложение, иригация или хидропоника. Част от тази серия са торовете от продуктовата линия Fertibersol – разтворими твърди елементи с голяма чистота.

Urea 46

Fertibersol Ural е мини-гранулиран продукт, което го прави много лесен за употреба. Fertibersol Ural има 25% по-ниското съдържание на биурет в сравнение с традиционните урея-торове, което позволява продуктът да се използва върху различни листни маси с по-голям диапазон на дозиране, отговарящ на изискванията за безопасност за по-голямата част от културите.

Амониев нитрат 34,5

Амониевият нитрат 34,5 съдържа 50% азот в нитратна форма, която се усвоява веднага от растенията, и 50% в амониева форма, която се задържа по-дълго в почвения разтвор. Поради тази причина азотът се разпределя хомогенно в почвената зона около корена.

Амониев сулфат 21

Напълно разтворим кристален тор, които съдържа азот в амонячна форма и голямо количество сяра, достъпна за усвояване от растенията.

Калциев нитрат 15,5

Калциевият нитрат 15,5 (27) е комплексна сол на калциев и амониев нитрат, която съдържа 14,5% азот в нитратна форма – за незабавно усвояване от растението, и малък процент в амониева форма, допълнен с 27% напълно усвоим калциев оксид.