ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ

Fertibersol Nitro

Амониев нитрат 34,5

Вид: Водоразтворим тор

Торба: 25 кг

Big Bag: 1000 кг

Амониевият нитрат 34,5 съдържа 50% азот в нитратна форма, която се усвоява веднага от растенията, и 50% в амониева форма, която се задържа по-дълго в почвения разтвор. Поради тази причина азотът се разпределя хомогенно в почвената зона около корена.

Fertibersol Nitro е тор, който има широко приложение поради високата си чистота и изключително високата разтворимост. Прилага се при всички видове култури – както тревни, така и дървесни.

Когато този тор се разтвори във водата за напояване, pH леко пада, което предотвратява образуването на утайки и улеснява използването му чрез поливни системи.

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

34,5%