ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ

Fertibersol SA 21

Амониев сулфат 21

Вид: Водоразтворим тор

Торба: 25 кг

Big Bag: 1000 кг

Напълно разтворим кристален тор, които съдържа азот в амонячна форма и голямо количество сяра, достъпна за усвояване от растенията.

Азотът в амонячна форма има предимството, че може да бъде абсорбиран от хумино-глинения слой на почвата, където може да бъде усвоен в краткосрочен план без риск от загуби.

Съдържанието на сяра придава на продукта леко кисела характеристика при разтваряне, което благоприятства ефективността му както при директно приложение в почвата, така и когато се разтваря във вода с алкално рН.

Това свойство осигурява агрономическо предимство на този продукт, като дава възможност за едновременно усвояване на азота и сярата.

Информационен лист за безопасност

Сертификат за качество

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

Амониев азот (N-NH4)

21,0%

21,0%

Серен триоксид (SO3)

60,0%