ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ

Водоразтворимите торове от серията Aqua на Fertiberia Group са предвидени за листно приложение, иригация или хидропоника. Част от тази серия са торовете от продуктовата линия Fertibersol – разтворими твърди елементи с голяма чистота.

Urea 46

Fertibersol Ural е мини-гранулиран продукт, което го прави много лесен за употреба. Fertibersol Ural има 25% по-ниското съдържание на биурет в сравнение с традиционните урея-торове, което позволява продуктът да се използва върху различни листни маси с по-голям диапазон на дозиране, отговарящ на изискванията за безопасност за по-голямата част от културите.

Амониев нитрат 34,5

Амониевият нитрат 34,5 съдържа 50% азот в нитратна форма, която се усвоява веднага от растенията, и 50% в амониева форма, която се задържа по-дълго в почвения разтвор. Поради тази причина азотът се разпределя хомогенно в почвената зона около корена.

Амониев сулфат 21

Напълно разтворим кристален тор, които съдържа азот в амонячна форма и голямо количество сяра, достъпна за усвояване от растенията.

Моноамониев фосфат 12-61-0

Fertibersol MAP e напълно водоразтворим тор за фертигация и листно приложение за всички култури. Препоръчва се приложение в началните етапи от растеж, когато фосфорът е изключително необходим за развитието на кореновата система.

Монокалиев фосфат 0-52-34

Висококонцентриран фосфорно-калиев тор. Напълно разтворим. Не съдържа хлор. Подходящ за фертигация и хидропоника. 

Магнезиев нитрат 11-0-0+15,4MgO

Fertibersol MagNit е напълно водоразтворим магнезиево-нитратен тор, подходящ за употреба в полското и оранжерийното производство. Може да се използва както при отглеждане чрез фертигация, така и при хидропоника.

Магнезиев сулфат

Fertibersol MagSul e водоразтворим магнезиев сулфат за подхранване на всички видове култури. Fertibersol MagSul e подходящ при отглеждане чрез фертигация в оранжерийно и полско производство. 

Калиев сулфат 0-0-50+43SО3

Fertibersol SOP комбинира калий и сяра – два хранителни елемента, които са от ключово значение за правилното развитие на растенията. 

Калиев нитрат, NK 13-46

100% от азота във Fertibersol Nipo е в нитратна форма, т.е. е незабавно усвоим. Продуктът съдържа и 46% водоразтворим калий. 

Калциев нитрат 15,5 (27), кристали

Fertibersol Nica (кристали) е нов калциев нитрат, който се отличава от останалите подобни продукти по кристалната си форма.