ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ

Fertibersol MAP

Моноамониев фосфат 12-61-0

Вид: Водоразтворим тор

Торба: 25 кг

Fertibersol MAP e напълно водоразтворим тор за фертигация и листно приложение за всички култури. Препоръчва се приложение в началните етапи от растеж, когато фосфорът е изключително необходим за развитието на кореновата система.

Fertibersol MAP e подходящ за подготовка на блендoве и прозводство на течни торове. Fertibersol MAP нe трябва да се смесва с калциеви и магнезиеви торове.

  • Отличен източник на фосфор и азот при фертигация и листно торене.
  • Участва активно във формирането на кореновата система.
  • Подпомага жъфтежа.
  • Повишата качеството и количеството на добивите.

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

12,0%

Амониев азот
(N-NH4)

12,0%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

61,0%

pH

4,5