ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ

Fertibersol MKP

Монокалиев фосфат 0-52-34

Вид: Водоразтворим тор

Торба: 25 кг

Висококонцентриран фосфорно-калиев тор. Напълно разтворим. Не съдържа хлор. Подходящ за фертигация и хидропоника. В хидропониката се прилага по направената рецептура. При фертигация се ползва във фазите, когато растенията имат нужда от най-големи количества фосфор и калий. 

Разтворимост във вода 230 г/л при 20 градуса Целзий. 

СЪДЪРЖАНИЕ

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

52,0%

Дикалиев оксид
2O)

34,0%