ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ

Fertibersol Nipo

Калиев нитрат NK 13-46

Вид: Водоразтворим тор

Торба: 25 кг

100% от азота във Fertibersol Nipo е в нитратна форма, т.е. е незабавно усвоим. Продуктът съдържа и 46% водоразтворим калий.

Калиевият нитрат е отлично разтворим източник на азот и калий, което го превръща в подходящ продукт за листно приложение или за приложение чрез системи за фертигация. Благодарение на своята голяма чистота, много висока разтворимост и нисък индекс на засоляване, този продукт е основен тор при отглеждане чрез фертигация. Може да се прилага за всички видове култури.

Не съдържа инертни материали. Всички суровини, вложени в тора, са напълно усвоими от растенията. Подаването на нитрати към растението позволява да се сведе до минимум усвояването на хлорид, когато той е наличен в почвения разтвор или във водата за напояване. Поради тази причина този тор е много подходящ за чувствителни към хлориди култури като цитрусови плодове и тютюн.

Прилага се през целия цикъл на вегетация, като общата доза се разпределя според периодите на нуждите на всяка култура. Препоръчително е да приготвите основен разтвор, вместо директно да разреждате продукта във водата за напояване. Продуктът е с много добра съвместимост и може да се прилага с други торове и фитосанитарни продукти.

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

13,5%

Нитратен азот
(N-NO3)

13,5%

Дикалиев оксид (K2O)

46,5%