ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ

Fertibersol Nitro

Амониев нитрат 34,5

Вид: Водоразтворим тор

Торба: 25 кг

Амониевият нитрат 34,5 съдържа 50% азот в нитратна форма, която се усвоява веднага от растенията, и 50% в амониева форма, която се задържа по-дълго в почвения разтвор. Поради тази причина азотът се разпределя хомогенно в почвената зона около корена.

Fertibersol Nitro е тор, който има широко приложение поради високата си чистота и изключително високата разтворимост. Прилага се при всички видове култури – както тревни, така и дървесни. Когато този тор се разтвори във водата за напояване, pH леко пада, което предотвратява образуването на утайки и улеснява използването му чрез поливни системи.

Препоръчително е да се избягва директното разреждане на продукта във водата за напояване, тъй като може да възникне ендотермична реакция. Препоръчително е да се подготви основен разтвор. За приготвянето на такъв разтвор приблизително 40-50 кг от продукта се разтваря в 100 литра вода.

Съгласно Регламент № 2003/2003, продукти със съдържание на азот над 28% трябва да бъдат доставени на фермера пакетирани и трябва да отговарят на съответното местно законодателство относно съхранение, транспортиране и др.

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

34,5%

Амониев азот
(N-NH4)

17,6%

Нитратен азот
(N-NO3)

16,9%