ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ

Fertibersol SA 21

Амониев сулфат 21 (60), кристали

Вид: Водоразтворим тор

Торба: 25 кг

Напълно разтворим кристален тор, които съдържа азот в амониева форма и голямо количество сяра, достъпна за усвояване от растенията.

Азотът в амониева форма има предимството, че може да бъде абсорбиран от хумино-глинения слой на почвата, където може да бъде усвоен в краткосрочен план без риск от загуби.

Съдържанието на сяра придава на продукта леко кисела характеристика при разтваряне, което благоприятства ефективността му както при директно приложение в почвата, така и когато се разтваря във вода с алкално рН. Това свойство осигурява агрономическо предимство на този продукт, като дава възможност за едновременно усвояване на азота и сярата.

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

21,0%

Амониев азот
(N-NH4)

21,0%

Серен триоксид (SO3)

60,0%