ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ

Fertibersol SOP

Калиев сулфат 0-0-50 + 43SО3

Вид: Водоразтворим тор

Торба: 25 кг

Fertibersol SOP е бързо-разтворим кристален тор, който не съдържа хлориди. Подходящ е при отглеждане чрез фертигация в оранжерийно и полско производство. Подходящ и за хидропоника.

Fertibersol SOP комбинира калий и сяра – два хранителни елемента, които са от ключово значение за правилното развитие на растенията. Препоръчва се като източник на калий, когато pH на почвата трябва да бъде намалено, когато растенията имат нужда от сяра или когато приложението на азот трябва да бъде ограничено (например в края на сезона).

Fertibersol SOP доставя концентрирани хранителни вещества, готови за незабавно усвояване от растенията. Употребата му подобрява устойчивостта на растенията на засушаване, слани и патогени и подобрява качеството на крайната продукция.

Fertibersol SOP помага за повишаването на хранителната стойност на реколтата, подобрява вкуса и външния вид, както и устойчивостта при транспортиране и съхранение.  

  • Идеален за употреба при култури, който са чувствителни към засоляване
  • Богат на сяра
  • Намалява pH на разтвора
  • Източник на калий без съдържание на азот

СЪДЪРЖАНИЕ

Дикалиев оксид (K2O)

50,0%

Серен триоксид (SO3)

43,0%