ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ

Fertibersol Ural

Urea 46, мини-гранули

Вид: Водоразтворим тор

Торба: 25 кг

Листното приложение на азот е широко разпространена практика, която изисква качествени и лесни за работа продукти, произведени от чисти суровини. Азотът под формата на карбамид е признат за най-ефективен при прилагане върху листа. Fertibersol Ural е мини-гранулиран продукт, което го прави много лесен за употреба.

Fertibersol Ural има 25% по-ниското съдържание на биурет в сравнение с традиционните урея-торове, което позволява продуктът да се използва върху различни листни маси с по-голям диапазон на дозиране, отговарящ на изискванията за безопасност за по-голямата част от културите.

Разтворимостта на Fertibersol Ural е подобна на другите урея-торове, с изключение на гранулираната урея, която се разтваря по-бавно. По отношение на усвояването Fertibersol Ural се нуждае от по-малко време за усвояване в сравнение с гранулирана урея (която се усвоява най-бавно). Тези предимства поставят Fertibersol Ural в групата на премиум продуктите за торене.

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

46,0%

Амиден азот
(N-NH2)

46,0%