ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ

Fertisol

NPK 13:40:13 + TE

Вид: Водоразтворим тор

Торба: 25 кг

Кристалните NPK торове от серията Fertisol са напълно разтворими във вода. Към всяка формулация от серията са добавени микролементи, за да може съответния тор да предложи едно цялостно решение за ефективно хранене на растенията.

Fertisol 13-40-13+TE е отличен водоразтворим NPK-тор с високо съдържание на фосфор. Поради своето съотношение на хранителни елементи, той се препоръчва за приложение при всички култури.

Недостигът на фосфор в началото на развитието на растенията не може да бъде възстановен на по-късни етапи. Ето защо Fertisol 13-40-13+TE се прилага в ранните етапи на растеж на културите – за да стимулира развитието на кореновата им система, да подобрява усвояването на хранителните вещества и, в крайна сметка, да допринесе за по-високи и по-качествени добиви.

Във фазите на формиране на пъпките и цъфтежа фосфорът ускорява формирането на репродуктивни органи и подобрява търговските качества на крайната продукция.

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

13,0%

Амониев азот
(N-NН4)

6,6%

Амиден азот
(N-NH2)

6,4%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

40,0%

Дикалиев оксид (К2O)

13,0%

Бор (B)

0,02%

Желязо (Fe)

0,02%

Манган (Mn)

0,01%

Молибден (Mo)

0,001%

Цинк (Zn)

0,02%