ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ

Fertisol

NPK 19:19:19 + TE

Вид: Водоразтворим тор

Торба: 25 кг

Кристалните NPK торове от серията Fertisol са напълно разтворими във вода. Към всяка формулация от серията са добавени микролементи, за да може съответния тор да предложи едно цялостно решение за ефективно хранене на растенията.

Отлично балансираната формулация Fertisol 19:19:19+TE е разработен, за да осигури комплексно подхранване на растенията по време на вегетативния растеж на културите. Този тор помага за правилното развитие на растенията по време на целият период на вегетация.

Fertisol 20:20:20+TE може да се използва в оранжерии, на открити полета, както и за листно приложение.

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

19,0%

Амониев азот
(N-NН4)

5,8%

Нитратен азот
(N-NО3)

5,5%

Амиден азот
(N-NH2)

7,7%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

19,0%

Дикалиев оксид (К2O)

19,0%

Бор (B)

0,02%

Желязо (Fe)

0,02%

Манган (Mn)

0,01%

Молибден (Mo)

0,001%

Цинк (Zn)

0,02%