ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ

ТЕХНОЛОГИИ

PeKacid

Специалните торове от серията Nova са с ненадминато качество и висока разтворимост. Те са подбрани и произведени за професионална употреба чрез фертигация и листно приложение. Торовете Nova могат да се смесват с други директни или комплексни водоразтворими торове като Agrolution pHLow, Agrolution Special, Solinure GT, Solinure FX. За безопасното отглеждане на зеленчуци и други земеделски култури са необходими чисти торове без вредни примеси. Някои специфични условия на отглеждане изискват специфични препоръки за хранене, които могат лесно да бъдат изпълнени с помощта на директните торове от серията Nova.

Предимства на продуктите от серията Nova ICL:

  • Богато портфолио от допълващи се прави торове.
  • Силно концентрирани разтворими торове.
  • Висока чистота
  • Нисък солеви индекс
  • Постоянно качество

0-52-34

Nova PeaK 0-52-34 – монокалиев фосфат, се произвежда от компанията ICL – най-големият производител на MKP в световен мащаб. Произведен чрез ексклузивна патентована технология, която гарантира максимално качество, Nova PeaK е продукт с висока чистота, бързо и изцяло разтварящ се във вода.

Той е най-концентрираният директен тор, съдържащ фосфор. С ниският си индекс на съдържание на соли, Nova PeaK се препоръчва за употреба при всякакви култури и системи за торене: капково напояване, хидропоника, пръскачки, пивотни системи или листно пръскане.

12-61-0

Nova MAP 12-61-0 – моноамониев фосфат, е идеален за употреба в началната фаза на растеж на всички култури, непосредствено преди или веднага след засяване и засаждане.

Nova MAP е кристален прахообразен тор, който не съдържа хлориди и натрий. Повишава количеството на фосфор в почвата, особено в карбонатни почви. Nova MAP е подходящ при отглеждане чрез фертигация на повечето култури, във всички фази на техния растеж.

0-60-20

Nova PeKacid 0-60-20 е патентован водоразтворим PK-тор, произведен от ICL SF. Nova PeKacid е подходящ както за отглеждане на открито, така и за безпочвено отглеждане. Продуктът може да се използва успешно с твърда вода.

Nova PeKacid е кристален фосфорен тор, който съчетава предимствата и ефективността на фосфорната киселина с лесната употреба на кристалните торове. Този бял тор не съдържа натрий и хлориди и е изцяло разтворим във вода при доза от 670 г/литър (при 20° C).

13,5-0-46

Nova N-K 13,5-0-46 е тор с калиев нитрат от серията специални торове на ICL Specialty Fertilizers. Продуктът е високоефективен източник на азот и калий и се разтваря бързо във вода.

Съдържанието на N и K във формулацията на Nova N-K е изключително подходящо за култури с високи хранителни нужди на калий. Nova N-K съдържа азот в нитратна форма, който лесно се усвоява от растенията. Благодарение на синергичния ефект между NО 3 и K 2O растенията могат лесно да абсорбират и двата елемента.

15,5-0-0+26,5CaO

Nova Calcium 15,5-0-0+26,5CaO е калциево-нитратен тор от ICL Specialty Fertilizers. Това е най-незаменимият тор в хидропониката, защото се прилага непрекъснато през целия цикъл на растеж на културите. Nova Calcium помага за поддържане на оптимално ниво на калций в растението и предотвратява или коригира евентуални дефицити.

Nova Calcium се разтваря бързо и лесно във вода. Продуктът съдържа главно нитратен азот, който се усвоява веднага от растенията. Калцият е важен за подобряване на качеството и срока на годност на крайната продукция. Nova Calcium се препоръчва за всички култури и всякакви напоителни системи.

0-0-50+43SО3

Nova SOP 0-0-50+43SО3 е калиев сулфат от серията специални торове на ICL. Продуктът се препоръчва за употреба с всякакви фертигационни системи. Nova SOP е идеалният тор за култури с високи нужди от калий и сяра. Високите нива   на   тези   хранителни   елементи в тора удовлетворяват нуждите на растението и предотвратяват възможни дефицити.

Nova SOP не съдържа азот, което  прави  този  продукт   подходящ за употреба, когато количеството азот трябва да бъде намалено  (например във фазата на узряване на плодовете). Ниското съдържание на соли прави Nova SOP подходящ за различни типове почви.

 0-0-0+9,6Mg+12,8S

Nova Mag-S 0-0-0+9,6Mg+12,8S е магнезиево-сулфатен тор, които съдържа напълно водоразтворими и чисти (без примеси) хранителни елементи, които бързо се разтварят във вода.

Nova Mag-S е висококачествен продукт за фертигация, който задоволява нуждите на растението със своите хранителни вещества. Съдържа важни хранителни елементи за растежа на културите: магнезият играе ключова роля във фотосинтезата, а сярата е незаменим елемент при синтеза на аминокиселини.

11-0-0+15,4MgO

Nova Mag-N 11-0-0+15,4MgO е напълно водоразтворим магнезиево-нитратен тор, който съдържа чисти (без примеси) хранителни вещества, които се разтварят много бързо във вода.

Съдържа важни хранителни елементи за растежа на културите: нитратен азот, който е достъпен за непосредствено усвояване, и магнезий, който е важен за фотосинтезата.

 0-0-61

Nova Ferti-К 0-0-61 е идеалният продукт за култури, толерантни към хлориди. Този тор е едновременно с най-високото съдържание на калий и най-евтиния. Nova Ferti-К е калиев тор, който не съдържа азот.

Калият е хранителен елемент, който трябва да бъде натрупан в много зеленчуци и плодове. Той подобрява цвета на крайната продукция, сладостта и съдържанието на масла.