ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ

Nova Mag-N

Магнезиев нитрат 11-0-0+15,4MgO

Вид: Водоразтворим тор

Торба: 25 кг

Nova Mag-N 11-0-0+15,4MgO е напълно водоразтворим магнезиево-нитратен тор, който съдържа чисти (без примеси) хранителни вещества, които се разтварят много бързо във вода.

Съдържа важни хранителни елементи за растежа на културите: нитратен азот, който е достъпен за непосредствено усвояване, и магнезий, който е важен за фотосинтезата.

Магнезият е един от хранителните елементи с висока подвижност в растението и трябва да се прилага непрекъснато през цялата вегетация. Типичните симптоми на магнезиев дефицит се появяват първо върху старите листа.

Магнезият, заедно с калция и сярата, е ключов компонент в храненето на растенията, който може пряко да повлияе на растежа им и крайния добив.

  • Високо ефективен източник на азот и магнезий, който повишава хлорофилната активност.
  • Nova Mag-N съдържа нитратен азот, който е достъпен за непосредствено усвояване от растението и се абсорбира бързо.
  • Благодарение на синергичното взаимодействие между нитратните и магнезиеви йони Nova Mag-N осигурява най-ефективното усвояване на магнезий от растенията.
  • Разтваря се бързо и изцяло.

Nova Mag-N се препоръчва във всички фази на растеж на култури, отглеждани както в оранжерии, така и на открито.

В кисели почви (рН <5,8) прекомерните количества водород и алуминий могат да повлияят на наличието на Mg и усвояването му от растенията. При високи стойности на рН (> 7,4), прекомерните количества калций блокират усвояването на Mg от растения. В песъчливи почви с нисък капацитет на катионния обмен магнезият лесно се процежда.

НЕ смесвайте продукта в един и същи резервоар с продукти на основата на фосфор! Възможна е поява на утайка.

Препоръчителна доза за разреждане в работен разтвор: 10-15 кг / 100 литра вода

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

11,0%

Магнезиев оксид (MgO)

15,4%