ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ

Nova N-K

Калиев нитрат 13,5-0-46

Вид: Водоразтворим тор

Торба: 25 кг

Nova N-K 13,5-0-46 е тор с калиев нитрат от серията специални торове на ICL Specialty Fertilizers. Продуктът е високоефективен източник на азот и калий и се разтваря бързо във вода.

Съдържанието на N и K във формулацията на Nova N-K е изключително подходящо за култури с високи хранителни нужди на калий. Nova N-K съдържа азот в нитратна форма, който лесно се усвоява от растенията. Благодарение на синергичния ефект между NО3 и K 2O растенията могат лесно да абсорбират и двата елемента.

  • Nova N-K съдържа азот в нитратна форма, който се запазва в почвения разтвор и е достъпен за непосредствено усвояване от растенията.
  • Nova N-K може да се използва при всякакви почви и среда на растеж.
  • Този продукт е подходящ за всички култури, но е особено подходящ за чувствителни към соли и култури.
  • Може да се използва с богати на калций води, без опасност от утаяване.
  • Nova N-K има най-високата разтворимост от всички калиеви торове.
  • В хидропонните системи азотът в нитратна форма не се „конкурира“ с калция за абсорбиране от кореновата зона.

Nova N-K се препоръчва за използване с всякакви системи за фертигация, за всички култури, които се отглеждат в почва, чрез хидропоника, в оранжерии или на открито.

Nova N-K е отличен продукт при чувствителни към соли култури, при твърда вода и дори когато водата за напояване съдържа високи нива на калций (без утаяване).

Може да се използва при високи температури, особено при култури, отглеждани в субстрат в оранжерии, когато използването на амониеви торове трябва да бъде сведено до минимум.

В хидропонните системи може да се смесва в един и същ резервоар с торове на основата на калций.

Може да се използва във всички фази на растеж, особено от фаза „формиране на плодовете“ до фаза „прибиране на реколтата“.

Препоръчителна доза за разреждане в работен разтвор: 10-15 кг / 100 литра вода

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

13,5%

Дикалиев оксид (K2O)

46,0%