ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ

Моноамониев фосфат

MAP 12-61-0

Вид: Водоразтворим тор

Торба: 25 кг

Благодарение на своята 100 % водоразтворимост, SOLAR MAP е отличен източник на азот и фосфор във форма, която е незабавно усвоима от растенията. Приложението на Solar Моноамониев фосфат e особено ефективно през ранните фази на развитие, когато се формира кореновата система на растението.

 

Когато се прилага в комбинация с други торове, водоразтворимият моноамониев фосфат (MAP) снабдява растенията с хранителни вещества през целия вегетационен цикъл.

Подхранване на корените:

  • технически култури: 0.20 % разтвор (2.0 г/л вода)
  • декоративни и ягодоплодни култури: 0.15-0.20 % разтвор (1.5–2.0 г/л вода)
  • овощни дървета: 0.15-0.20 % разтвор (1.5–2.0 г/л вода)

Листно приложение:

  • Листата се пръскат с разтвор със следната концентрация:
    зеленчуци, технически култури, овощни, дървета, ягодоплодни култури и цветя: 1.0% разтвор (10 г/л вода)

СЪДЪРЖАНИЕ

Амониев азот (N-NH4)

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

12,0%

61,0%

pH

4,5