ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ

Solar Starter

NPK 13-40-13+TE

Вид: Водоразтворим тор

Торба: 25 кг

Формулацията на Solar Starter 13-40-13+TE е отличен водоразтворим NPK-тор с високо съдържание на фосфор. Поради своето балансираното съотношение на хранителни елементи, той се препоръчват за приложение при всички култури.

Недостигът на фосфор в началото на развитието на растенията не може да бъде възстановен на по-късни етапи. Ето защо Solar Starter се прилага в ранните етапи на растеж на културите – за да стимулира развитието на кореновата им система, да подобрява усвояването на хранителните вещества и, в крайна сметка, да допринесе за по-високи и по-качествени добиви.

Във фазите на формиране на пъпките и цъфтежа фосфорът, съдържащ се в Solar Starter, ускорява формирането на репродуктивни органи и подобрява търговските качества на крайната продукция.

Подхранване на корените:

  • технически култури: 0.07–0.15 % разтвор (0.7–1.5 г/л вода)
  • декоративни и ягодоплодни култури: 0.10–0.20 % разтвор (1.0–2.0 г/л вода)
  • овощни дървета: 0.10–0.30 % разтвор (1.0–3.0 г/л вода)

Листно приложение:

Листата се пръскат с разтвор със следната концентрация:

  • зърнени култури: 0.3–1.2% разтвор (3–12 г/л вода)
  • технически култури: 0.5–1.3% разтвор (5–13 г/л вода)
  • овощни дървета: 0.6–1.0% разтвор (6–10 г/л вода)

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

13,0%

Нитратен азот
(N-NO3)

4,5%

Амониев азот
(N-NН4)

8,5%

Амиден азот
(N-NH2)


Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

40,0%

Дикалиев оксид (К2O)

13,0%

Магнезиев оксид (MgO)

Бор (В)

0,02%

Мед (Cu)

0,01%

Желязо (Fe)

0,1%

Манган (Mn)

0,05%

Молибден (Mo)

0,01%

Цинк (Zn)

0,01%