ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ

Solar Finisher

NPK 15-7-30+3MgO+TE

Вид: Водоразтворим тор

Торба: 25 кг

Solar Finisher 15-7-30+3MgO+TE е висококачествен водоразтворим NPK-тор с високо съдържание на калий. Поради своето балансирано съотношение на хранителни елементи, той се препоръчват за приложение при всички култури.

Solar Finisher повишава устойчивостта на растенията на засушаване, допринасят за равномерното узряване и по-доброто плододаване, подобряват вкуса, външния вид и срока на годност и увеличават съдържанието на захар в захарното цвекло.

Подхранване на корените:

  • технически култури: 0.07–0.15 % разтвор (0.7–1.5 г/л вода)
  • декоративни и ягодоплодни култури: 0.10–0.20 % разтвор (1.0–2.0 г/л вода)
  • овощни дървета: 0.10–0.30 % разтвор (1.0–3.0 г/л вода)

Листно приложение:

Листата се пръскат с разтвор със следната концентрация:

  • зърнени култури: 0.3–0,7% разтвор (3-7 г/л вода)
  • технически култури: 0.5–1.3% разтвор (5-13) г/л вода)
  • овощни дървета: 0.3–0,6% разтвор (3-6 г/л вода)

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

15,0%

Нитратен азот
(N-NO3)

8,7%

Амониев азот
(N-NH4)

1,4%

Амиден азот
(N-NH2)

4,9%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

7,0%

Дикалиев оксид (К2O)

30,0%

Магнезиев оксид (MgO)

3,0%

Бор (В)

0,02%

Мед (Cu)

0,01%

Желязо (Fe)

0,1%

Манган (Mn)

0,05%

Молибден (Мо)

0,01%

Цинк (Zn)

0,01%