ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ

Solar Universal

NPK 20-20-20+TE∗

Вид: Водоразтворим тор

Торба: 25 кг

Балансираният водоразтворим тор Solar Universal 20-20-20+TE е разработен, за да осигури комплексно подхранване на растенията по време на всички етапи на техния растеж. Solar Universal подпомагат правилното развитие на растенията по време на целият период на вегетация и са много ефективни при стресови условия – суша, наводнения, стрес от болести и вредители и др.

Продуктите са произведени от екологично-чисти суровини и не съдържат хлор и тежки метали. Разтварят се бързо във вода. Предназначени са за употреба в оранжерии, на открити полета, както и за листно приложение.

Подхранване на корените:

  • технически култури: 0.07–0.15 % разтвор (0.7–1.5 г/л вода)
  • декоративни и ягодоплодни култури: 0.10–0.20 % разтвор (1.0–2.0 г/л вода)
  • овощни дървета: 0.10–0.30 % разтвор (1.0–3.0 г/л вода)

Листно приложение:

Листата се пръскат с разтвор със следната концентрация:

  • зърнени култури: 0.7–1.0% разтвор (7-10 г/л вода)
  • технически култури: 0.–1.0% разтвор (8-10) г/л вода)
  • овощни дървета: 0.6–1.0% разтвор (6–10 г/л вода)

Информационен лист за безопасност

Сертификат за качество

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

Нитратен азот (N-NO3)

Амониев азот (N-NH4)

Амиден азот (N-NH2)

20,0%

6,0%

4,0%

10,0%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

20,0%

Дикалиев оксид (К2O)

20,0%

Магнезиев оксид (MgO)


Хелатирани микроелементи, мин:

Бор (B)

0,02%

Мед (Cu)

0,01%

Желязо (Fe)

0,10%

Манган (Mn)

0,05%

Молибден (Mo)

0,01%

Цинк (Zn)

0,01%