ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ

Solunure FX 10

20-20-20

Вид: Водоразтворим тор

Торба: 25 кг

PeKacid

Solinure FX е иновативна серия торове, направена специално за торене на открити полета. Този продукт съдържа хлориди и урея. Solinure FX няма микроелементи в състава си, което дава възможност на земеделските производители да го адаптират лесно към своите програми за хранене, като добавят необходимото количество чисти микроелементи. Solinure FX допринася за намаляване на pH на разтвора поради подкисляващия си ефект. Solinure FX съдържа уникалната технология PeKacid във формулациите си.

PeKacid е уникална, патентована моно-кристална водоразтворима фосфорна киселина в суха форма. Тя не съдържа азот, натрий или хлор. PeKacid съчетава предимствата и ефективността на фосфорната киселина с лесната употреба и безопасността на твърд кристален тор. Употребата на PeKacid (“киселина в торба”) замества конвенционалното приложение на фосфорна киселина в земеделието, което води до по-лесен, по-безопасен и по-ефективен процес на торене. Поради киселинния си характер, PeKacid има противо-запушващо действие и подобрява усвояването на хранителните елементи.

  • Пълна гама от формулации, съобразени с нуждите на конкретни култури;
  • Solinure FX намалява бикарбонатите и има подкисляващ ефект. Наличието на хранителни вещества, които могат да бъдат усвоени от растението, се подобрява поради оптималното ниво на pH;
  • Висока чистота – без примеси.

Полски култури и зеленчуци

Ягодоплодни и костилкови култури, овощни дървета

4 – 6 кг/дка седмично

3 – 5 кг/дка седмично

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

20,0%

Амониев азот
(N-NН4)

2,1%

Урея (N)

17,9%

Дифосфорен пентаоксид (P2O5)

20,0%

Дикалиев оксид (К2O)

20,0%

Хлор (Cl)

11,7%

pH

3,8

Плътност

0,8 г/мл