Нашата мисия е да помагаме на вас – модерните български земеделски производители, да развивате вашия бизнес по устойчив начин. Ето защо ние предлагаме не само богата гама от иновативни продукти на разумни цени, но и множество допълнителни услуги, които да ви гарантират високи добиви с отлично качество.

Смарт Агро България предлага следните услуги:

  • цялостни почвени анализи, извършени в акредитирана лаборатория;
  • анализи на вода, извършени в акредитирана лаборатория;
  • листни анализи, извършени в акредитирана лаборатория;
  • изготвяне на професионални препоръки за хранене на база резултатите от съответните анализи.

Тези допълнителни услуги са изключително важни за постигането на максимални добиви с оптимални разходи.

За да бъде изготвена една ефективна и работеща препоръка за хранене, тя се базира на няколко компонента. На първо място това е предварителния почвен анализ, който ни дава информация за типа почва, нейната структура, киселинност и запасеността ѝ с усвоими хранителни вещества. Важно е да се знаят и хранителни изисквания на конкретната култура. Тази предварителна информация ни позволява да изготвим цялостна програма за хранене, която да включва хранителни вещества в подходяща форма и съотношение, внесени в оптимално количество в най-точния момент.

За да бъде напълно ефективна препоръката за хранене, е задължително да се направи листен анализ в подходящия момент за дадената култура. Чрез него се констатира наличието на дефицити на отделни хранителни елементи и, при нужда, се извършва навременно коригиращо торене.

Този подход гарантирано спестява разходи в сравнение с използването на „универсална“ препоръка за хранене, тъй като не се плаща за хранителни единици, от които растението няма нужда или няма да усвои.

За детайлна информация във връзка с нашите допълнителни услуги се свържете с регионалния представител на Смарт Агро България.