ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ

ТЕХНОЛОГИИ

Fertigation

Продуктите от серията Solinure GT се предлагат в различни формулации и са идеални за приложение при оранжерийно или тунелно отглеждане на култури. Те са направени от чисти суровини, които предоставят цялостно подхранване на растението. Формулациите Solinure GT са с ниско съдържание на урея и покриват основните нужди на растението от магнезий. Всички формулации съдържат микроелементи, които са 100% хелатирани, за да се гарантира ефективното им усвояване от растението, дори при неблагоприятни почвени условия. Продуктите Solinure GT не съдържат хлориди.

10-5-39+2MgO+TE

Solinure GT 1 is great to use in greenhouses and tunnel systems. It is ideal for fruit growing and ripening stages, and winter production. Solinure GT 1 contains no urea and covers the plant’s nutritional requirements. Additionally, it comes equipped with a fully chelated trace element package and contains no chlorides.

7-19-38+2MgO+TE

Solinure GT 2 is great to use in greenhouses and tunnel systems. It is ideal to use for fruit growing and ripening stages, and winter production. Solinure GT 2 contains no urea and covers the plant’s nutritional requirements. Additionally, it comes equipped with a fully chelated trace element package and contains no chloride.

12-5-35+2MgO+TE

Solinure GT 3 is great to use in greenhouses and tunnel systems. It is ideal to use for fruit growing and ripening stages, and winter production. It covers the plant’s nutritional requirements. Additionally, it comes equipped with a fully chelated trace element package and contains no chlorides.

14-6-23+2MgO+TE

Solinure GT 4 is great to use in greenhouses and tunnel systems. It is ideal to use for fruit growing and ripening stages, and winter production.Solinure GT 4 contains no urea and covers the plant’s nutritional requirements.

20-20-20+TE

Solinure GT 5 is a balanced NPK fertilizer that is great to use in greenhouses and tunnel systems. It is ideal to use for growing and ripening stages, and winter production. It covers the plant’s nutritional requirements.

15-15-15+TE

Solinure GT 6 is a balanced NPK fertilizer that is great to use in greenhouses and tunnel systems. It is ideal to use for growing and ripening stages, and winter production. Solinure GT 6 contains no urea and covers the plant’s nutritional requirements.

18-11-11+2MgO+TE

Solinure GT 7 is great to use in greenhouses and tunnel systems. It is ideal to use for vegetative stages of crop growth. It is low in urea and covers the plant’s nutritional requirements.

23-10-10+5.6MgO+TE

Solinure GT 8 great to use in greenhouses and tunnel systems. It is ideal to use for vegetative stages of crop growth. It covers the plant’s nutritional requirements.

11-35-11+2MgO+TE

Solinure GT 9 is great to use in greenhouses and tunnel systems. It is ideal to use for crop starter stages and increasing root development. It covers the plant’s nutritional requirements.