fbpx

E-Max технологията за освобождаване представлява полимерно покритие, което подобрява ефективността при използването на хранителните вещества. Процесът на освобождаването на хранителни вещества се базира на факторите влага и температура, като предлага предвидима продължителност на действие. Повлияно от температурата, полупропускливото покритие регулира дневното освобождаване на хранителни вещества. При по-високи температури, освобождаването на хранителни вещества е по-бързо. При по-ниски температури, то е по-бавно, в съответствие с хранителните нужди на растението.

  1. Под влиянието на температурата на почвата, влагата прониква в полупропускливото E-Max покритие и разтваря хранителното ядро.
  2. Поглъщането на влагата и разтварянето на хранителното ядро води до създаване на осмотично налягане в гранулата с E-Max покритие.
  3. Осмотичното налягане води до освобождаването на хранителния разтвор през микроскопичните пори на E-Max покритието.
  4. Осмотичното налягане води до освобождаване на хранителния разтвор през микроскопични пори в покритието E-Max. Хранителните вещества са напълно освободени и покритието E-Max се разпада в почвата.

Ползи от технологията за освобождаване E-Max

  1. Намалява излужването, изпаряването и други форми на хранителни загуби
  2. Намалени разходи за внасяне на хранителни вещества, благодарение на оптимално ефективното им използване
  3. Контролирано и последователно освобождаване на хранителните вещества съобразно температурата и влажността
  4. Тънкото покритие дава възможност за по-високи съотношения на хранителните вещества, което прави възможно да се намалят разходните норми и честотата на приложенията
  5. Повишената издръжливост на покритието подобрява комбинирането с други суровини и позволява използването на различни методи на приложение
  6. Намаленото ниво на соленост предпазва от токсичност, когато се прилага редово

Каталог

Каталог E-Max