fbpx

Иновативна технология на Agriges срещу засоляване и изтощаване на почвата

Технологията ThioBac се появява като част от проекта „Benevegefit“, реализиран в сътрудничество с Университета на Неапол “Федерико II”. Целта на проекта е създаване на технология за биоактивиране на растителния метаболизъм и намаляване на производствените загуби, дори в случай на тежък абиотичен стрес. Ефективността на технологията се крие в уникалния синергизъм между сидерофорни бактерии и органичните и минералните матрици:

Сидерофори и растителни регулатори на растежа

Bacillus megaterium S3Nb3 е ексклузивен бактериален щам, изолиран и регистриран от Agriges в международен референтен каталог. Тези бактерии са способни:

  • да произвеждат сидерофори – молекули, които хелатират желязото и го правят по-лесно усвоимо от растението;
  • да разтварят фосфора;
  • да подобряват общото състояние на растението.

Органични киселини

Органичните киселини в ThioBac отделят натрия в почвата и създават комплекси с него. Това предотвратява неговото разтваряне в циркулиращия почвен разтвор и подпомага отстраняването му от почвата. Освен това те намаляват проводимостта на почвата и освобождават калций, който замества натрия. Това води до подобряване на структурата на почвата.

Микронизирана сяра

Микронизираната сяра (със среден диаметър на частиците 100 μm) помага за обезсоляването и балансирането на pH на почвата. Когато попадне в почвата, сярата се преобразува в сярна киселина, която помага за възстановяването на баланса на pH, освобождаването на калций и елиминирането на излишните соли в почвата.

Желязо

Наличието на усвоимо желязо води до незабавно подобряване на състоянието на културата, увеличава интензивността на оцветяване на зелените части на растенията и стимулира образуването на фотосинтетични съединения.