fbpx

И най-добрите торове могат да станат още по-добри с Vibelsol®

Как работят инхибиторите на нитрификацията?

Амониевите и урейните торове се преобразуват в нитрати под въздействието на специфична бактерия. Този процес се нарича нитрификация. По време на нитрификацията азотът може да се загуби поради изпарение или да се оттече в подпочвените води.

Vibelsol-1

Решението

Инхибиторите на нитрификацията отлагат преобразуването на амония като блокират действието на бактериалните ензими. Това води до по-ефективно хранене на растението. Инхибирането действа за определен период от време и след това нитрификацията се възобновява.

Vibelsol-2

Vibelsol® от BASF намaлява загубите на азот средно:

  • с 35% за загуби вследствие на процеждане на нитрати (NO3);
  • с 50% за загуби вследствие на изпарение на азотен оксид (N2O)

Технологията Vibelsol®

Vibelsol е инхибитор на нитрификацията, който предотвратява загубите на N вследствие на изпарение и оттичане в почвата.

Ефекти от употребата на Vibelsol®

Ефекти от употребата на Vibelsol® | загуби на N

Ефекти от употребата на Vibelsol® | добив  

С Vibelsol® азотът остава в зоната на корена и е на разположение на растенията за по-дълъг период от време. Резултатът е по-висок добив с по-малко приложения и по-слабо въздействието върху околната среда.

Ефект върху крайния добив: тор с Vibelsol®в спрямо стандартен тор (в %)

Ефекти от употребата на Vibelsol® | качество

Намалени загуби на нитрати и достъпа до по-голямо количество азот води до по-добро усвояване на други хранителни елементи: Mn, Zn, Si. Това, от своя страна, води до по-високо качество на добивите.

Ефект на Vibelsol® върху качеството на издънките на краставиците:

  • концентрация на Mn, Zn и Si в мг/кг сухо тегло: сравнение спрямо традиционен тор
  • растеж в грамове сухо тегло на корен: 0.46

Ефекти от употребата на Vibelsol® | приложения 

Добавянето на Vibelsol® към конвенционалния азотен тор намалява дозата на торене. А забавянето на освобождаването на азота може да намали броя на приложенията.

Ефект от използването на Vibelsol®при зимна пшеница